Strona: Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie - Kandydat UAM

Główna treść strony

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie


Wydział Historyczny
poziom kształcenia: pierwszego stopnia czas trwania: 3-letnie
forma studiów: stacjonarne (dzienne) tytuł zawodowy: licencjat
profil kształcenia: ogólnoakademicki miejsce odbywania zajęć: Poznań

Informacje dodatkowe: Kierunek studiów prowadzony łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na kierunku

Uwaga: ważne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej.
Wskazówka:
    Tryb I dotyczy Kandydatów z nową maturą, nową maturą 2002, maturą IB lub maturą zagraniczną,
    Tryb II dotyczy Kandydatów ze "starą maturą".

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 4) 5)
konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga
j. polski podstawowy
lub
rozszerzony
0,1 j. polski 0,2
0,2
j. obcy nowożytny podstawowy
lub
rozszerzony
0,15 j. obcy nowożytny 0,3
0,3
inny przedmiot podstawowy
lub
rozszerzony
0,25 jeden przedmiot do wyboru, najkorzystniejszy
dla kandydata
inny przedmiot 0,5 jeden przedmiot do wyboru, najkorzystniejszy
dla kandydata
0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

wyświetl objaśnienia stosowanych przypisów

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

Wskazówka: szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia lauretatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów znajdziesz w uchwale Senatu UAM.
  • Olimpiada Historyczna - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Historyczna - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat eliminacji centralnych
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat eliminacji centralnych
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293